در حال بارگذاری...

آخرین دوره های آموزشی

موسسه سهند اعتماد اروند

مجتمع آموزشی سهند اعتماد اروند در اوایل سال 1388 تأسیس و فعالیت آموزشی خود را از همان سال با کادری مجرب از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور شروع کرد. هدف اصلی مجتمع برگزاری دوره آموزشی جهت ارتقای سطح دانش، بینش و توان شاغلین دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه های علم و صنعت و ایجاد مهارت های شغلی در ایشان مطابق جدیدترین استاندارد های آموزشی جهانی می باشد. در این موسسه اساتیدی با مدارک تحصیلی عالی از بهترین دانشگاه های کشور حضور دارند که آماده ارایه هر گونه خدمات آموزشی شامل امکان سنجی، برنامه ریزی ، اجرا و مشاوره در سطوح مختلف می باشند

مجوزهای موسسه:

سازمان فنی و حرفه ای کشور - وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کل کشور - سازمان اداری و استخدامی کل کشور - مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و ایمنی وزارت کار - وزارت صنعت، معدن و تجارت - بنیاد ICDL ایران ادامه...

اساتید موسسه