در حال بارگذاری...

دوره CCNP

مدت زمان: 60

تاریخ: -

مدرس: مهندس حاتمی

هزینه: 2,000,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 60 نفر
ظرفیت باقی مانده 60 نفر
زمان ثبت نام 1399/06/01 لغایت 1399/06/31