در حال بارگذاری...

دوره تعمیر و نگهداری پیشرفته

مدت زمان: 32 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: دکتر گرامی مقدم

هزینه: 1,500,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 20 نفر
ظرفیت باقی مانده 20 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

بنام خدا

نام دوره: تعمیر و نگهداری پیشرفته

مدت دوره: 32 ساعت

هزینه دوره آنلاین: برای هر نفر 10000000 ریال

هزینه دوره حضوری: برای هر نفر 15000000 ریال

معرفی دوره:

دوره تعمیر و نگهداری پیشرفته یکی از مهمترین دورهها برای کارشناسان شاغل در بخشهای صنعتی اعم از پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه و سایر بخشهای صنعتی کوچک و بزرگ است. در این دوره مفاهیم اصلی تعمیر و نگهداری مورد بررسی قرار میگیرد و جدیدترین مباحث مربوط به مهندسی نگهداری رایج در جهان معرفی میشوند. از ابتداییترین روشهای تعمیر و نگهداری) RUN TO Failure ( تا روشهای نوین نگهداری نظیر پایش وضعیت و تستهای پیشگویانه در این دوره معرفی و مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت.

سرفصلهای دوره:

- مقدمهای بر مفهوم تعمیر و نگهداری

- معرفی مفاهیم راهبردهای تعمیر و نگهداری

- مدیریت نگهداری: برنامهریزی و زمانبندی

- معرفی راهبرد RCM یا نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان

- معرفی راهبرد CBM یا نگهداری مبتنی بر پایش وضعیت

- معرفی سایر راهبردهای تعمیر و نگهداری