در حال بارگذاری...

مدیریت ارتباط با مشتری

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: -

مدرس: دکتر نعیمی

هزینه: 400,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 99 نفر
زمان ثبت نام 1399/06/20 لغایت 1399/06/31

سرفصل های دوره

 مشتری کیست؟

انواع مشتری از جنبه میزان رضایت

انواع مشتری از نظر رفتاری

انواع مشتری از نظر قدمت

 مشتریان وفادار

 ضرورت اخذ بازخورد از مشتری

ضرورت استقرار مکانیزم بازخورد

نحوه دریافت بازخورد از مشتری

نحوه برخورد با مشتری

مدیریت شکایت مشتریان

فرآیند رسیدگی به شکایت مشتریان

 چهارده اصل بررسی شکایات

 نقش کارکنان در جذب رضایت مشتری

ارتقای مهارت های مشتری مداری