در حال بارگذاری...

اصول مدیریت و سرپرستی

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 10 نفر
ظرفیت باقی مانده 9 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

بنام خدا

نام دوره: اصول مدیریت و سرپرستی

مدت دوره: 16 ساعت

مدرس:اساتید علمی موسسه

سرفصل های دوره:

۱سرپرست

۲- آشنایی با سازمان

۳- مدیریت

۴- تصمیم گیری و حل مسئله

۵- برنامه ریزی

۶- سازماندهی

۷- هماهنگی

۸- رهبری

۹- کنترل و نظارت

۱۰- هدایت

آخرین مطالب و مقالات