در حال بارگذاری...

اصول فنون و برقراری ارتباط

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: -

مدرس: دکتر نعیمی

هزینه: 400,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1399/06/20 لغایت 1399/06/31

سرفصل های کلی دوره :

• تعریف ارتباطات

• اجزاي فرایند ارتباط

• سطوح ارتباط

• عوامل موثر در ارتباط

• اصول برقراری ارتباط موثر

• شخصیت،شناخت،خدمت و رفتار مناسب

• قوانین برقراری ارتباط شفاف (سوال کردن، گوش کردن، رفتار و همزبانی )

• ارتباطات کلامی و زبان بدن

• مهارت های برقراری ارتباط موثر

• ارتباطات تلفنی

• تکنیک های ورود، حین و خاتمه مذاکره

• موانع ارتباطات موثر

• بایدها و نبایدها در برقراری ارتباط

• مدیریت شکایات