061-53540350
09166936255
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

ثبت نام داوطلب
لطفا مشخصات خود را وارد نمایید (وارد کردن تمام مشخصات الزامیست)

مشخصات کاربری

مشخصات شناسایی

وارد کردن شماره پرسنلی برای کارمندان دولتی الزامیست.

تصاویر مدارک

عکس پرسنلی
تصویر شناسنامه
تصویر کارت ملی
حداکثر حجم مجاز برای هر کدام از تصاویر 70 کیلوبایت می باشد.