061-53540350
09166936255
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

ارتباط با موسسه سهند اعتماد اروند

شماره تلفکس: 061-53540350

شماره همراه: 09392506862

شماره همراه: 09376462274

آدرس: خرمشهر- چهل متری - روبروی بانک ملی - جنب دبیرستان غیر انتفاعی فردیس - موسسه سهند اعتماد اروند

ساعات کاری موسسه
همه روزه به غیر از ایام تعطیل

صبح: ساعت 9 الی 13

بعدازظهر: ساعت 14 الی 21

آخرین مطالب و مقالات