در حال بارگذاری...

مدیریت استرس کارکنان ویژه کارکنان اداره بندر آبادان

مدت زمان: 1399/05/21

تاریخ: 1399/05/21

مدرس: دکتر هاشم محمدیان

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1399/05/15 لغایت 1401/01/02

عنوان دوره:مدیریت استرس کارکنان

مدرس: دکتر هاشم محمدیان

تاریخ برگزاری:1399/5/21

مدت زمان: 8 ساعت

توجه: تاریخ  برگزاری آزمون مورخ   1399/5/21می باشد. کارکنان محترم می توانند با مراجعه به بخش سامانه آزمون همین  سایت با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور(کد ملی- کد ملی) در آزمون نهایی دوره شرکت کنند.لازم به ذکر است که فایل آموزشی دوره در پنل کاربری در قسمت  منوی عملیات قرار داده شده است.  با تشکر .