در حال بارگذاری...

تعمیر و نگهداری تخصصی خودروها ( خودروهای سبک)

مدت زمان: 24 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: محمدرضا مهرکوشا

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 98 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

تعمیر و نگهداری تخصصی خودروها ( خودروهای سبک) 

شامل 3 بخش اصلی است

عناوین دوره شامل: الف) آشنایی: با سیستم های مختلف خودروها وظایف و طرز کار قطعات و اجزای هر بخش و هر مجموعه و سیستم را شامل می شود

ب) شناسایی­­­ : ضمن اینکه وظیفه هر جز از یک مجموعه را مورد شناسایی و ارزیابی قرار می دهیم عیوب حاصل از عدم کارایی هر قطعه یا سیستم را نیز بایستی بتوانیم مورد ارزیابی و تجهیزات مربوط را به دقت شناسایی نموده و بتوانیم بین قطعه خراب یا معیوب و سالم و تفاوت و تمایز قائل شویم مرحله دوم شامل عیب یابی بوده که در حقیقت یکی از مراحل مهم و اساسی در انجام تعمیرات مرحله عیب یابی می باشد

ج) توانایی(مهارت) :

عبارت است از مهارت و توانایی در تشخیص عیوب و برطرف نمودن آنها می باشد با استفاده از ابزار و وسایل کارگاهی بتوانیم در اسرع وقت عیب یابی را انجام داده و نسبت به رفع عیب آن اقدام لازم را انجام دهیم

تعمیرات مکانیکی و برقی سیستم های مختلف در خودروهای امروزی شامل موارد زیر می باشد:

1)بازدید ها : که بر اساس برنامه های PM بصورت برنامه های بازدیدی با استفاده ازحواس پنج گانه نسبت به آنها بصورت روزانه هفتگی ماهیانه و غیره اقدام می نماییم

2) بازرسی ها : با دقت و حوصله بیشتر به کمک ابزار و وسایل تشخیصی و کنترل کننده ها

3) سرویس و نظافت

4)تنظیم ورگلاژ و آچارکشی

5) تعویض قطعات که دارای دوره عمر معین می باشند

6) تعمیر قطعات که دچار خرابی شده است در صورت امکان

7) تعمیرات اساسی و بازسازی