در حال بارگذاری...

ارزیابی کار و زمان

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 10 نفر
ظرفیت باقی مانده 9 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

بنام خدا

نام دوره: ارزیابی کار و زمان

مدت دوره: 16 ساعت

مدرس:اساتید علمی موسسه

سرفصل های دوره:

- مختصری از تاریخچه ارزیابی کار و زمان

- کارآئی تولیدی و طریقه افزایش آن

- تجزیه و تحلیل اجزاء عملیات

- ارتباط انسان و ماشین در کار

- مطالعه حرکات و اصول حرکات دست و موارد استفاده آن

- تجزیه و تحلیل روشهای اندازه گیری کار

- اندازه گیری کار بوسیله اطلاعات استاندارد

- زمان سنجی با لیستهای نظیر MTM، روش نمونه برداری از کار و طریقه اندازه گیری کار با آن

مخاطبین دوره چه کسانی هستند؟

  • مدیران سازمان ها
  • مدیران کسب و کار ها
  • مدیران و مشاوران سازمان ها و واحد های تولیدی
  • کارمندان سازمان ها و واحد های تولیدی

 

 

آخرین مطالب و مقالات