در حال بارگذاری...

انبار داری نوین

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: مهندس قوامی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 99 نفر
زمان ثبت نام 1402/03/22 لغایت 1402/12/29

به نام خدا

 

عنوان دوره : انبار داری نوین

مدت زمان:16 ساعت

مدرس: قوامی

سرفصل ها:

مقدمه- اهداف انبار و انباردار- اهمیت و مزایای سیستم صحیح انبارداری- دانستنیهایی در مورد انبارهای نوین- بارکد- کاربردهای

بارکد و نرم افزارهای مرتبط- بارکد و دستگاه بارکد خوان- استفاده از فناوریRFID - بکارگیری بارکد در مدیریت انبار- فضای

فیزیکی انبار- نیروی انسانی- فرایندها- معیارهای ارزیابی- تجهیزات انبار- کاالهای امانی- خودبخودسوزی- ایمنی و مقررات-

انبارگردانی