در حال بارگذاری...

برنامه ریزی استراتژیک

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: دکتر اصغر رشنودی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 200 نفر
ظرفیت باقی مانده 200 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

 

بنام خدا

  نام دوره: دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک

  مدت دوره:   8 ساعت

   سرفصل ها:


https://www.mahanbs.com/Images/Page/mba_icon.png تعاریف - کلیات - مفاهیم و تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک

https://www.mahanbs.com/Images/Page/mba_icon.png تکنیکهای تهیه ماموریت سازمان

https://www.mahanbs.com/Images/Page/mba_icon.png تکنیکهای تهیه اهداف سازمان

https://www.mahanbs.com/Images/Page/mba_icon.png تکنیکهای تهیه بینش سازمان

https://www.mahanbs.com/Images/Page/mba_icon.png تکنیهای تهیه نقاط ضعف و نقاط قوت سازمان

https://www.mahanbs.com/Images/Page/mba_icon.png تکنیکهای تهیه نقاط ضعف و نقاط قوت رقبا

https://www.mahanbs.com/Images/Page/mba_icon.png تکنیکهای تهیه محدودیت های سازمان

https://www.mahanbs.com/Images/Page/mba_icon.png تکنیهای تهیه فرصت های سازمان

https://www.mahanbs.com/Images/Page/mba_icon.png تکنیکهای تهیه تهدیدات سازمان