در حال بارگذاری...

مدیریت رفتار سازمانی

مدت زمان: -

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: دکتر رشنودی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 300 نفر
ظرفیت باقی مانده 29 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

عنوان دوره: مدیریت رفتار سازمانی

نام مدرس:دکتر رشنودی 

سرفصل ها:

 

فصل اول:  مدیریت رفتار سازمانی چیست؟

 

فصل دوم:مبانی رفتار فردی

 

فصل سوم:  نگرش ها جهت گیری ها و رضایت شغلی

 

فصل چهارم: شخصیت و ارزش ها

 

فصل پنجم: ادراک و تصمیم گیری فردی

 

فصل ششم:  مفاهیم انگیزش

 

فصل هفتم:  انگیزش از مفاهیم تا کاربردها

 

فصل هشتم:  احساس و عواطف

 

فصل نهم:  مبانی رفتار گروهی

 

فصل دهم: بحث در مورد تیم های کاری

 

فصل یازدهمارتباطات

 

فصل دوازدهم: رهبری

 

فصل سیزدهم: رهبری های معاصر

 

فصل چهاردهم:قدرت و سیاست

 

فصل پانزدهم:تضاد در مذاکره

 

فصل شانزدهم: مبانی ساختار سازمانی

 

فصل هفدهم:          فرهنگ سازمانی

 

فصل هجدهم:       منابع انسانی

 

فصل نوزدهم:       تغیر و تحول سازمان و مدیریت استرس

توجه : همکاران گرامی  با مراجعه به بخش برگزاری آزمون  همین سایت و وارد کردن  نام کاربری و رمز عبور( کد ملی- کد ملی) می توانید در آزمون این دوره شرکت نمایید.