در حال بارگذاری...

اصول و فنون مذاکره و تشریفات در روابط عمومی

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: 1401/11/24 لغایت 1401/11/29

مدرس: -

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1401/11/22 لغایت 1401/11/24

بنام خدا

نام دوره: اصول و فنون مذاکره و تشریفات در روابط عمومی

مدت دوره: 16ساعت

 

 

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.