در حال بارگذاری...

حسابرسی عملیاتی

مدت زمان: 4 ساعت

تاریخ: 1399/06/27

مدرس: سیف الله بهزادی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 99 نفر
زمان ثبت نام 1399/06/20 لغایت 1399/06/26