در حال بارگذاری...

تکنیک فروش

مدت زمان: 6 ساعت

تاریخ: -

مدرس: کادر علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 99 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

به افرادی که در این دوره ها شرکت کنند گواهینامه مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی اعطا خواهد شد