در حال بارگذاری...

CCNA Routing and Switching

مدت زمان: 48 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: مهدی سقایی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1402/08/27 لغایت 1402/12/29

به نام خدا

 عنوان دوره : CCNA Routing and Switching 

 مدرس : مهدی سقایی

مدت زمان دوره:48 ساعت

نحوه برگزاری دوره: حضوری و آنلاین

هزینه دوره به صورت حضوری: روزی 6/000/000 تومان

هزینه دوره به صورت آنلاین: روزی 4/000/000 تومان

سرفصل های دوره:

1- Operation of IP Data Network

2- LAN Switching Technologie

3- IP addressing (IPv4 / IPv6)

4- IP Routing Technologie

5- IP Services

6- Network Device Security

7- Troubleshooting

8- WAN Technologies