در حال بارگذاری...

SQL Server Database Development

مدت زمان: 60

تاریخ: -

مدرس: مهندس هیوا کریمی

هزینه: 1,000,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 20 نفر
ظرفیت باقی مانده 20 نفر
زمان ثبت نام 1399/06/01 لغایت 1399/06/31