در حال بارگذاری...

آموزش نرم افزار SPSS

مدت زمان: 48 ساعت

تاریخ: 1401/02/29

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: 200,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 98 نفر
زمان ثبت نام 1401/02/11 لغایت 1401/12/29

 

بنام خدا

نام دوره: SPSS

مدت دوره:   48 ساعت

هزینه دوره : 200 هزار تومان

اهداف دوره:

تربیت نیروی انسانی مجرب در حوزه محاسبات آماری

مخاطبان آموزش SPSS (دوره SPSS ) کلاس SPSS

دانشجویان رشته های مرتبط

فارغ التحصیلان رشته های مرتبط

مهندسان مجرب و مدیران واحدهای صنعتی

سرفصل های دوره:

 • مفاهیم اولیه
 • آشنایی با ساختار نرم افزار SPSS
 • ورودی داده ها و تعریف متغیرها 
 • محاسبه و ترسیم جداول فراوانی 
 • شاخص های آمار توصیفی   
 • توضیع نرمال و کجی و کشیدگی 
 • آزمون های مقایسه میانگین 
 • رسم نمودار درSPSS
 • آشنایی با روش های ناپارمتریک 
 • آشنای با ضرایب همبستگی 
 • آزمون مجذور کای و شاخص های مربوطه 
 • آشنایی با روش های رگرسیون خطی ساده 

مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

 • ویژه گروه آموزشی:
 • دانشجویان کارشناسی
 • دانشجویان کارشناسی ارشد
 • دانشجویان دوره دکتری
 • محققین دانشگاهی
 • محققین تجاری
 • اساتید دانشگاهی
 • هر کسی که به دنبال شغل در زمینه تحلیل آماری است.
 • هر کسی که به تحقیقات کمی و آماری علاقه دارد
 •  لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.