در حال بارگذاری...

سیستم های خورشیدی

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: دکتر یاری بروجنی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 200 نفر
ظرفیت باقی مانده 200 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

 

بنام خدا

  نام دوره: دوره آموزشی سیستم های خورشیدی

  مدت دوره:   8 ساعت

   سرفصل ها:

شناخت انواع سیستمهای خورشیدی

بررسی انواع نیروگاه های خورشیدی

مبانی سیستمهای خورشیدی

بررسی نصب صفحات فتوولتاییک

نصب باتری

نصب کنترل کننده ها و کنترل سامانه های فتوولتاییک

نصب مبدل ها

سیم بندی سامانه های فتو ولتاییک ، راه اندازی و رفع عیوب مربوطه