در حال بارگذاری...

پرورش خلاقیت کارکنان انتظامات

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: سرهنگ جبارپور

هزینه: 250,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 92 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

سرفصل دوره پرورش خلاقیت کارکنان انتظامات 


۱- آشنایی با مفهوم و اصول حفاظت فیزیکی
۲- آشنایی با اصول انضباط و علوم رفتاری
۳- آشنایی با قانون و جرائم مرتبط با وظایف انتظامات 
۴- آشنایی باوظایف انتظامات درحوادث و افزایش توانایی تصمیم گیری دروقایع
۵- آموزش اصول گزارش نویسی ونحوه تنظیم صورت جلسات در حوادث و جرائم
۶- آشنایی با اصول گشتزنی و نحوه و کنترل و نظارت در امور تردد( افرادو کالا و خودرو ) 
۷- تفهیم مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری 
۸- نحوه شناسایی آشکار و پنهان و اصول چهره نگاری نوین