در حال بارگذاری...

بازرسی مخازن در حین بهره برداری و تعمیرات براساس استانداردAP1653

مدت زمان: 40 ساعت

تاریخ: 1401/04/07

مدرس: داود بلوری قزوینی/مهندس عباسی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1401/04/01 لغایت 1401/04/07

بنام خدا

نام دوره: بازرسی مخازن در حین بهره برداری و تعمیرات براساس استانداردAP1653

مدت دوره: 40 ساعت

سرفصل های دوره:

  •  .مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.