در حال بارگذاری...

طراحی حفاظت و هماهنگی رله ها

مدت زمان: -

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: مهندس یوسغی کیا

هزینه: 3,000,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/28 لغایت 1402/12/29