در حال بارگذاری...

آشنایی با نرم افزار متلب

مدت زمان: ساعت 24

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: دکتر گرامی مقدم

هزینه: 600,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام نامحدود