در حال بارگذاری...

جامعه شناسی امنیتی

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 1400/10/15

مدرس: مهندس حسین رموزی

هزینه: 300,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 0 نفر
ظرفیت باقی مانده -2 نفر
زمان ثبت نام 1400/10/02 لغایت 1400/10/14

به نام خدا

 

عنوان دوره : جامعه شناسی امنیتی

 مدرس : مهندس حسین رموزی

مدت زمان دوره:8 ساعت

سرفصل های دوره:

تعریف امنیت
امنیت و ضرورت و وجود آن در جامعه
تعریف مفاهیم کتاب
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است
مبانی نظری
واژه امنیت
مفهوم امنیت از دیدگاه اندیشمندان جامعه شناسی
انواع امنیت
مهم‌ترین مکتب‌های امنیتی
طبقه‌بندی امنیت دیدگاه اجتماعات بشری
آزادی اجتماعی

و.......