در حال بارگذاری...

کنترل اغتشاشات

مدت زمان: 4 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: حسین رموزی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 97 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29