در حال بارگذاری...

دوره security +

مدت زمان: 30

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: مهندس هیوا کریمی

هزینه: 500,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 20 نفر
ظرفیت باقی مانده 20 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29