در حال بارگذاری...

واژه پردازها ( WORD)

مدت زمان: 26 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: 78,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1400/01/05 لغایت 1402/01/31

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت  واژه پرداز (word) در سال 1401

  • ویژه دانشجویان، معلمان، نیروهای حق التدریس، قراردادی و کلیه  نیروهای جدید الاستخدام دستگاههای دولتی و خصوصی (با ارائه گواهینامه رسمی مورد تایید سازمان اداری استخدامی کشور)