در حال بارگذاری...

قوانین و مقررات

:: قوانین گردشگری

گردشگری در سند چشم انداز افق 1404 (دانلود)

گردشگری در برنامه های توسعه (دانلود)

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مواد مرتبط با گردشگری (دانلود)

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی (دانلود)

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (دانلود)

قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دانلود)

 

:: آیین‌نامه‌های گردشگری

آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی (دانلود)

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری (دانلود)

آیین نامه تشکیل کانون ملی هماهنگی گردشگری (دانلود)

آئین نامه راهنمایان گردشگری (دانلود)

آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي (دانلود)

 

:: دستورالعمل‌های گردشگری

دستورالعمل تخصیص کد شناسه ملی تاسیسات گردشگری (دانلود)

دستورالعمل تعیین نام و ثبت موضوع فعالیت شرکتهای گردشگری (دانلود)

دستورالعمل رسیدگی به شکایات تاسیسات گردشگری- ص 26 (دانلود)

دستورالعمل صدور و تمدید کارت مدیران تاسیسات گردشگری (دانلود)

دستورالعمل نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری (دانلود)

دستورالعمل ارزیابی و تائید صلاحیت کارشناسان فرایند ارزیابی طرح تطبیق (دانلود)

دستورالعمل ایجاد و نحوه فعالیت تشکل‌های گردشگری (دانلود)

دستورالعمل اجرایی ساماندهی و مدیریت خانه‌مسافر (دانلود)

دستورالعمل اجرایی آیین نامه راهنمایان (دانلود)

دستورالعمل ارائه خدمات حمل و نقل گردشگری (دانلود)

دستورالعمل اقدامات کنترلی و نظارتی صنوف و امکان عمومی ویژه ماه مبارک رمضان (دانلود)

دستورالعمل ضمانت بانکی دفاتر خدمات مسافرتی (دانلود)

مقررات جدید انتظامی عمومی و اختصاصی مراکز اقامتی (دانلود)

دستورالعمل واحدهای خدماتی سبز سازمان محیط زیست (دانلود)

مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی (دانلود)

 

:: شیوه‌نامه‌های گردشگری

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری (دانلود)

شیوه‌نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی (دانلود)

شیوه نامه ساماندهی کسب و کار گردشگری در فضای مجازی (دانلود)

شیوه نامه ارائه خدمات بیمه ای به گردشگران (دانلود)

شیوه نامه صدور گواهینامه گردشگری حلال (دانلود)

 

:: چک لیست‌های گردشگری

چک لیست بازرسی بهداشتی از هتل‌ها (دانلود)

چک لیست ارزیابی قابلیت دسترسی هتل ها برای افراد دارای معلولیت (دانلود)

 

:: استانداردهای گردشگری

استاندارد خدمات الزامی هتل های 1 تا 5 ستاره (دانلود)

استاندارد آموزش‌های شغلی هتل‌های یک تا پنج ستاره (دانلود)

استاندارد تجهیزات و ملزومات اتاق‌ها و فضای عمومی هتل (دانلود)

استاندارد تکوین و توسعه ویژگی‌های زیست محیطی تاسیسات اقامتی (دانلود)

استاندارد حفاظت و ایمنی در هتل ها (دانلود)

استاندارد خدمات الزامی هتل آپارتمان‌ها (دانلود)

استاندارد خدمات الزامی زائرسراها (دانلود)

استاندارد ویژگی‌های ظاهری و خدمات مجتمع‌ها و واحدهای پذیرایی بین راهی (دانلود)

 

:: نظام نامه‌های گردشگری

کدهای جهانی اخلاق جهانگردی (دانلود)

منشور حقوق گردشگر (دانلود)

نظام نامه اخلاقی میهمانان هتل (دانلود)