در حال بارگذاری...

آزمون ICDL -گروه پنج

مدت زمان: 130

تاریخ: ----

مدرس: کادر علمی موسسه

هزینه: 400,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1399/02/06 لغایت 1402/02/31