061-53540350
09166936255
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

آداب رانندگی و رانندگی تشریفاتی

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/16

مدرس: بهنام افتخاریان

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 11 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/13 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه: آداب رانندگی و رانندگی تشریفاتی

مدرس دوره: بهنام افتخاریان

مدت زمان :8 ساعت

تاریخ اجرا: 99/3/16

ساعات کاری موسسه
همه روزه به غیر از ایام تعطیل

صبح: ساعت 9 الی 13

بعدازظهر: ساعت 14 الی 21

آخرین مطالب و مقالات