در حال بارگذاری...

دوره گردشگری پایدار

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/19

مدرس: نیما آذری

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده -6 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/12 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه:دوره گردشگری پایدار

مدرس: نیما آذری

مدت زمان : 8 ساعت

تاریخ: 99/3/15