061-53540350
09166936255
09376462274

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

موسسه آموزشی سهند اعتماد اروند

مجری و مشاور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

قوانین و مقررات پلیس گردشگری

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/06

مدرس: محمد منظر نژاد

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 8 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/12 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه:قوانین و مقررات پلیس گردشگری

مدرس : محمد منظر نژاد

مدت زمان : 8 ساعت

زمان اجرا:99/3/14

 

ساعات کاری موسسه
همه روزه به غیر از ایام تعطیل

صبح: ساعت 9 الی 13

بعدازظهر: ساعت 14 الی 21

آخرین مطالب و مقالات