در حال بارگذاری...

خلق بازارهای جدید در صنعت گردشگری

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/03/17

مدرس: بهنام حیدرپور

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 3 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/11 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه: خلق بازارهای جدید در صنعت گردشگری

مدرس دوره: بهنام حیدرپور

مدت زمان: 8 ساعت

زمان : 99/3/13