در حال بارگذاری...

گردشگری دریایی

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 99/3/06

مدرس: شیرخانی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده -10 نفر
زمان ثبت نام 1399/03/21 لغایت 1399/04/15

عنوان کارگاه: گردشگری دریایی

مدرس: مهدی شیرخانی

تاریخ اجرا: 99/3/22

گروه هدف: فعالین صنعت گردشگری