در حال بارگذاری...

ایمنی برق

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: 1400/06/02

مدرس: دکتر نیکفر

هزینه: 500,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره نامحدود
ظرفیت باقی مانده نامحدود
زمان ثبت نام 1400/06/02 لغایت 1400/07/29

 عنوان دوره : ایمنی برق  

 مدرس : خانم دکتر نیکفر  

مدت زمان دوره:16 ساعت

نحوه برگزاری دوره: آنلاین

 

سرفصل های دوره :

 آشنایی با قوانین و مقرارت و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

فیزیولوژی برق گرفتگی و اثرات جریان برق بر بدن انسان

شناخت عوامل موثر در بروز برق گرفتگی

روش های استاندارد در ایمن سازی سیستم های برق رسانی در صنعت

شنایی با انواع سیستم ارتینگ و کلید محافظ جان

امداد و نجات در مواقع بروز حوادث ناشی از برق گرفتگی