در حال بارگذاری...

سیستم فرماندهی حوادث

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: کریم دستپل

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 99 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

به نام خدا

عنوان دوره:سیستم فرماندهی حوادث

مدت زمان:16 ساعت

سرفصل ها:

1-آشنایی با سیستم فرماندهی سوانح

2-منابع سانحه

3-ضرورت سیستم فرماندهی سوانح

و....