در حال بارگذاری...

بهداشت عمومی در محیط کار

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: مجید علیاری داودخانی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده -63 نفر
زمان ثبت نام نامحدود

 عنوان دوره ایمنی و بهداشت محیط کار

نحوه برگزاری: آفلاین

HSE از سه کلمه بهداشت (health) , ایمنی (safety) ومحیط زیست (environment) می باشد.دنیای امروز دنیای رقابت است. نرخ سریع تحولات تکنولوژیک وتغیر در الگوهای مصرف ونیازهای بازار وبالا رفتن انتظارات جامعه ومسئولیتهای اجتماعی سازمانها در عرصه رقابت را روز به روز تنگ تر می نماید. شرط بقاء درچنین محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی درسازمان است.

تحقق اهداف سازمان درحوزه رقابط پذیری , پرداختن به موضوعات ایمنی ( (Safetyبهداشت (Health) ومحیط زیست (Environment) رابه یکی ازاولویت های سازمان ها در تجارت امروز تبدیل نموده است.فاکتورهای رقابط پذیری سازمان.
1.  توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان
2.  بهبود فرایندهای کاری درراستای تولید وعملیات بهره ور
3. توجه به موضوعات زیست محیطی برای تحقق توسعه پایدار

درباره دوره:

با ورود ماشین آلات و ابزار فراوان به منطقه های صنعتی ، اکصرا کارگران و کارمندان در معرض خطرات مختفل قرار دارند که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش کاربرد ماشین آلات صنعتی در تولید نیز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در این محیط ها افزایش می یابد. ایمنی صنعتی علمی است که در پیشگیری از بروز این گونه حوادث در محیط کار به انسان کمک به سزایی می کند و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه انسانی گام بر می دارد.

مهم ترین اهدافی که در حرفه ایمنی دنبال می شوند، به شکل زیر می باشند:

  • مشخص کردن خطرات و ارزیابی شرایط ایجاد خطر و عملکردهای ناامن و خطرزا
  • توسعه روش های کنترل خطرات
  • ارزیابی برنامه های کنترل خطرات
  • پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی
  • کارشناسان ایمنی باید با فرآیندهائی بی نظیر ذوب فلزات، ریخته گری، چوب بری، تولید مواد شیمیایی، فعالیت های استخراج معدن و فعالیت های ساختمانی آشنا شوند.
آخرین مطالب و مقالات