در حال بارگذاری...

سیستم ایمنی و بهداشت شغلی(ایزو45001)

مدت زمان: 20 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: اساتید علمی موسسه

هزینه: 800,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/31 لغایت 1402/12/29