در حال بارگذاری...

پسماند

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: 1401/11/07

مدرس: امیر زاهدی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1401/11/01 لغایت 1401/11/07

بنام خدا

نام دوره : پسماند

مدت دوره: 8 ساعت

سرفصل های دوره:

  •  .مخاطبین این دوره آموزشی چه کسانی هستند؟

لازم به ذکر است به  متقاضیانی که در دوره شرکت می کنند و در آزمون پایانی نمره قبولی(کسب 60 درصد نمره آزمون) کسب می کنند، گواهینامه اعطا خواهد شد.