در حال بارگذاری...

word&excel

مدت زمان: 20 ساعت

تاریخ: 1401/09/10 لغایت1401/11/27

مدرس: کوثر غلامی

هزینه: 1,000,000تومان

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 90 نفر
زمان ثبت نام نامحدود