در حال بارگذاری...

بوت کمپ ایده های استارتاپی

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: 1401/09/30

مدرس: دکتر کتایون سپهری

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 71 نفر
زمان ثبت نام 1401/09/28 لغایت 1401/10/01

به نام خدا

عنوان همایش: بوت کمپ ایده های استارتاپی

مدرس: دکتر کتایون سپهری

سرفصل ها

1- نقش ویژگیهای شخصیتی ئر تیم سازی

-  بررسی مدل ذهنی و ویژگیهای شخصیتی

- دلایل اهمیت خوشناسی

-تیم و تیم سازی با توجه به ویژگیهای شخصیتی

2- استارتاپ و ایده های استارتاپی

- گام های ساخت یک کسب و کار موفق

- استارتاپ چیست

- خلق ایده استارتاپی

- اعتبارسنجی ایده ها