در حال بارگذاری...

خبرنگاری در گردشگری

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: 1401/09/23 لغایت 1401/09/24

مدرس: فاطمه علی اصغری

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 200 نفر
ظرفیت باقی مانده 119 نفر
زمان ثبت نام 1401/06/10 لغایت 1401/07/06

به نام خدا

عنوان دوره:  خبرنگاری در گردشگری  

مدرس دوره:  فاطمه علی اصغری

مکان برگزاری:اداره‌کل ارشاد اسلامی خوزستان

مدت زمان: 8 ساعت

 

ساعت شروع کلاس:10:00

ساعت پایان کلاس:14:00

نحوه برگزاری: آنلاین و حضوری

چگونه یک روزنامه نگار گردشگری شویم؟ برنامه کارگاه آموزش روزنامه نگاری گردشگری در چهار سرفصل عرضه می شود. انتظار می رود در پایان کارگاه دید روشنی نسبت به جایگاه، ارزش، کارکرد، و شیوه های سودمند روزنامه نگاری برای حوزه گردشگری فراهم شود.

اصل یکم: گردشگری را بشناسیم/ از ایران تا جهان: 1 )تعریف گردشگری و انواع آن 2 )تعریف 3 )انواع گردشگری 4 )شناخت آسیب ها تا پتانسیل های گردشگری امروز دنیا 5 )گردشگری در جهان گذشته و جهان آینده

فعالیت : بارش فکری • گفت وگو درباره آخرین تحوالت گردشگری دنیا • گفت وگو درباره آخرین تحوالت گردشگری ایران

اصل دوم: ورود به دنیای کلمات/ از خبرنویسی تا گزارشنویسی 1 )تعریف روزنامه نگاری گردشگری 2 )اصول روزنامهنگاری گردشگری • خبرنویسی • گزارش نویسی • مصاحبه نویسی 3 )از کجا و چگونه شروع کنیم؟ 4 )آن چه ما را به جلو می برد/ آن چه مانع ما می شود 5 )آن چه ما را به دنیا نشان می دهد 6 )چه کتاب هایی بخوانیم

اصل سوم: ورود به دنیای روایتها/ از سفرنامهنویسی تا جستارنویسی 1 )سفرنامه نویسی چیست؟ آیا هنوز هم می توان ناصرخسرو بود؟ 2 )جستارنویسی چیست؟ چه کمکی به ما روزنامهنگاران گردشگری می کند؟ 3 )روشهای نوین روایت در گردشگری 4 )روایتهایی که ما را وارد جهان گردشگران می کند

فعالیت : خواندن، بخش هایی از سفرنامه ناصرخسرو)سبک کالسیک(، نقشه هایی برای گمشدن از سولنیت)سبک جدید( نوشتن: روایت نویسی از خوزستان

اصل چهارم: ورود به دنیای تصویر/ از عکس تا فیلم 1 )نقش عکس در روزنامه نگاری گردشگری 2 )چگونه برای مطلب گردشگری عکاسی کنیم؟ 3 )نقش فیلم ها در روزنامه نگاری گردشگری 4 )چگونه برای مطلب گردشگری فیلم بسازیم؟

فعالیت : تماشای فیلم

این دوره، یک دوره توان افزایی می باشد که توسط معاونت گردشگری استان خوزستان به صورت رایگان برای کلیه فعالان گردشگری کشور برگزار  میگردد و به شرکت کنندگان گواهینامه مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مدت 8 ساعت اعطا خواهد شد. لازم به ذکر است شرط دریافت گواهینامه این است که ابتدا  فراگیران محترم در همین سایت ثبت نام کرده و دوره را رزرو  نمایند   و  سپس در دوره به صورت حضور یا مجازی شرکت کنند.