در حال بارگذاری...

سیستم های چند رسانه ای

مدت زمان: 20 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: استید علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 100 نفر
زمان ثبت نام 1401/05/06 لغایت 1401/05/31

 در حال بارگذاری محتوی دوره