در حال بارگذاری...

هوش مصنوعی ( تكمیلی )

مدت زمان: 28 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: -

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 100 نفر
ظرفیت باقی مانده 99 نفر
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

 در حال بارگذاری محتوی دوره