در حال بارگذاری...

سوپروایزری در واحد خانه داری (ویژه سرپرستان و متصدیان طبقات هتل در واحد خانه داری )

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: 1401/05/03-1401/05/04

مدرس: سوزان کلهر

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 50 نفر
ظرفیت باقی مانده 14 نفر
زمان ثبت نام 1401/04/27 لغایت 1401/05/02

عنوان دوره :سوپروایزری در واحد خانه داری (ویژه سرپرستان و متصدیان طبقات هتل در واحد خانه داری )

*سرفصل:

-ویژگی یک سرپرست خوب

-شرح وظایف سوپروایزر

-بررسی استانداردها( کیفیت و کمیت )

-بررسی شیوه های نظارت  و بازرسی

-بررسی شیوه های کنترل هزینه ها

-بررسی فرمها و گزارشات

*مدت زمان دوره 12ساعت  +4ساعت بازدید از حیطه مسئولیت در واحد خانه داری 2 تیپ هتل   

توجه:  به شرکت کنندگان در دوره گواهینامه مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعطا خواهد شد.