در حال بارگذاری...

خانه داری

مدت زمان: 16 ساعت

تاریخ: 1401/05/02-1401/05/01

مدرس: سوزان کلهر

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره 50 نفر
ظرفیت باقی مانده 7 نفر
زمان ثبت نام 1401/04/27 لغایت 1401/04/31

عنوان دوره: خانه داری

مدرس: سوزان کلهر

مدت زمان:16 ساعت

نوع دوره: حضوری

توجه: به شرکت کنندگان در دوره گواهینامه مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور اعطا خواهد شد.