در حال بارگذاری...

داربست بندی و کار در ارتفاع

مدت زمان: 8 ساعت

تاریخ: در حال ثبت نام

مدرس: دکتر ابراهیمی

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1402/01/01 لغایت 1402/12/29

 

بنام خدا

  نام دوره: دوره آموزشی داربست بندی و کار در ارتفاع

  مدت دوره:   8 ساعت

 

سرفصل دوره ایمنی کار در ارتفاع و داربست ‌بندی

 

1- کلیات

2- برنامه ریزی جهت كار در ارتفاع

3- موقعیت انجام عملیات

4- شرایط محیطی انجام عملیات (آب و هوا، نور و ... ) 

5- توانایی های فیزیكی و روانی مجریان عملیات

6- ایمنی سكوها و سطوح عملیات (داربست و ...) 

7- جداسازی عملیات 

8- روشها و تجهیزات ایمن سازی عملیات

9- آمادگی جهت واكنش در شرایط اضطراری

10- آموزش كاركنان در خصوص پیشگیری سقوط از ارتفاع

11- بازرسی، حفظ و نگهداری تجهیزات جلوگیری از سقوط