در حال بارگذاری...

انواع کشتی ها و سازه های دریایی ویژه پرسنل اداره بندر آبادان

مدت زمان: 8ساعت

تاریخ: تولید محتوی آفلاین

مدرس: اعضای هیات علمی موسسه

هزینه: -

دمو دوره آموزشی
ظرفیت دوره -
ظرفیت باقی مانده -
زمان ثبت نام 1400/07/15 لغایت 1400/07/28